Geometrické plány pro: 

 

rozdělení pozemku

změnu obvodu pozemku, budovy

vyznačení budovy

oprava geometrického a polohového určení nemovitosti

průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků

vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku