Provádíme veškeré geodetické práce v katastru nemovitostí,

inženýrské geodezii, stavebnictví.

Mezi nejčastější zakázky patří například:

                                - vyhotovení podkladů pro projekty

- vytyčení staveb

                     - zaměření skutečného stavu

      - geometrické plány

                  - vytyčení hranic pozemku